23 January 2009

Barna Hedenhös 1-2

Barna Hedenhös 1: Sten och Flisa får en fosterbror
Av. Bertil Almqvist
Nisses böcker 2008
32 sidor, färg
ISBN: 91-976633-8-7


Barna Hedenhös 2: Hur Flisa fick sin dockvagn
Av. Bertil Almqvist
Nisses böcker 2008
32 sidor, färg
ISBN: 91-860850-1-8

Jag var aldrig någon stor kännare av Barna Hedenhös när jag var liten, men en del av bilderböckerna läste jag. När jag sedan som vuxen seriehistoriker började intressera mig för den klassiska barntidningen Tuff & Tuss från 50-talet hittade jag även serieversionen av Beril Almqvists stenåldersfamilj, och det är alltså den som samlas här. Nisse Larsson har som ambition att samla alla avsnitten av Barna Hedenhös, vilket blir ett drygt tiotal volymer. Det är naturligtvis en kulturgärning, eftersom de här serierna aldrig återtryckts tidigare. När jag nu läser serierna får jag dock samma känsla som när jag läser Tove Janssons Mumin-serier, dvs. att originalböckerna är bättre. Detta är fortfarande OK barnunderhållning, men berättelserna känns lite slätstrukna jämfört med bilderböckerna. Volym två innehåller en faktadel, och det hoppas jag vi får se mer av. Inte minst skulle man kunna kommentera att könsrollerna i de här serierna nog mer speglar hur det såg ut på 50-talet än hur forskarna numera tror att det var på stenåldern.