19 January 2009

Egmont skär ner

I dessa tider av lågkonjunktur och nedskärningar är det naturligtvis inte underligt att även Egmont Kärnan, den största utgivaren av serier i Sverige, drar ner. Inte heller att mindre lukrativa titlar får ge vika för nya, mer lönsamma diton - så har det alltid varit. Men det är ändå med viss oro jag läser artikeln i Dagens Media, om hur den svenska seriebranschens ekonomiska motor också känner av de dåliga tiderna. Många i seriebranschen kan komma att drabbas, och det lär nog - som ett antal ekonomer förutspått - bli värrre innan det blir bättre igen. För den svenska seriekulturens skull hoppas jag att dessa nedskärningar och omstruktureringar leder till ett nytänkande, och att vi får se ett breddat utbud som vänder sig till fler målgrupper än de som man idag så tydligt fokuserar på.