17 January 2009

Liv Strömquist

Liv Strömquist är en frisk fläkt i den svenska seriekulturen. Med uttalat pedagogiska, ofta feministiska och alltid underhållande serier står hon för något helt eget. Jag lärde känna Liv det år hon gick på Serieskolan i Malmö, men ovanstående bild tecknade hon i samband med att jag gjorde en längre intervju om hennes bok Drift för Bild & Bubbla 175. Och nej, vi är inte - som Liv nyligen poängterade i Kim W. Anderssons blogg - gifta, trots liknande efternamn.