26 February 2009

Om webbserier

En liten sak som jag fick tips om. Pseudonymen Balack01 funderar över hur serier fungerar på nätet. Ganska trevlig, inte minst eftersom han i serien använder sig av en hel del möjligheter som just digitala serier inbjuder till.

Här var en uppföljare. Inte riktigt lika intressant, men har en del poänger. Klicka på ikonerna, så kommer ni till respektive film/serie.