14 March 2009

Tintin - anarkisten

Ibland är de ämnen jag skall skriva om i min bok om propaganda mindre inspirerande, och ibland mer. Dagens ämne föll utan tvekan under den senare kategorin. Ovanstående bok är en av de få Tintin-serier som inte är signerade Hergé som jag faktiskt tycker är värd att läsa. Denna anarkistiska propagandaserie innehåller en romantiserad och förenklad syn på samhället och dess potential för revolution, men är trots det välgjord och intressant. Inte illa med tanke på seriens didaktiska ansats.