« Comix

Är du i behov av personliga assistenter?

Om du har en omfattande funktionsnedsättning så finns möjligheten att få personliga assistenter. Du kan anställa via www.ekensassistans.se. Dina personliga assistenter är för att du ska kunna vara delaktig i samhället samt leva ett självständigt liv.

Personlig assisstans, den utgår alltid från behoven du har som individ.  Assistansanvändare ska enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ha stort inflytande över vem som arbetar som assistent åt dem. Du kan själv välja att administrera din assistans eller låta kommunen eller en privat assistansanordnare sköta den. 

Hjälp med grundläggande behov

Personlig assistans är en av de tio insatserna i LSS och är tänkt som stöd till personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov. Detta innebär olika för olika personer. Det kan vara att du behöver hjälp med att klä av och på dig, eller sköta din hygien men det kan även handla om att få hjälp med att kommunicera eller andas.

Målet med personlig assistans är att du ska kunna leva ett liv som andra.

Hur stort behov har du?

Om de grundläggande behoven bedöms vara mindre än 20 timmar i veckan så är det en LSS-handläggare eller biståndshandläggare i din kommun som beslutar om rätten till personlig assistans.

Om de grundläggande behoven för din del är större än 20 timmar per vecka så sker bedömningen hos Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken, SFB.

14 Dec 2022