« Comix

När du behöver hjälp med att förstå språket

När en person talar ett språk men är i ett land där det talas ett annat, så kan det finnas behov av en tolk. En tolk kan vara en bra hjälp samt att det säkerställer även en rättvis och effektiv kommunikation mellan personer som talar olika språk. Det är inte ovanligt att personer som kommer in i Sverige, från ett annat land kan behöva denna hjälp innan de själva lär sig svenska. Det går att få telefontolk svenska - arabiska via Spåkservice till exempel. Arabiska är ett av de mest talade språken i världen, och det finns många arabisktalande invandrare i Sverige som behöver hjälp att kommunicera med myndigheter och andra organisationer. 

Tolkning är en avgörande faktor inom rättsliga och medicinska sammanhang samt att det även används av offentliga myndigheter för att kommunicera med personer vars första språk inte är svenska.

Få bra tolkning

Om du behöver en tolkförmedling för offentliga myndigheter så kan du hitta även detta hos Spårkservice.  Offentliga myndigheter som använder sig av tolkar inkluderar sjukhus, polisstationer, domstolar och migrationsverk. Anledningen att ta in en tolk är just för att säkerställa att personer som talar andra språk än svenska kan få tillgång till viktig information och rättigheter, oavsett språkliga hinder.

Smidigt med tolkning via telefon

Det är inte alltid ett måste att tolken i sig är på plats för att kunna tolka. Det finns idag telefontolkning som innebär att en tolk tillhandahåller tolkningstjänster över telefon eller video, istället för att vara fysiskt närvarande vid en plats. Detta är ett mycket praktiskt alternativ.

24 Mar 2023